Unia Europejska

 

"ISTRAIL” SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-04-0337/20-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy pod tytułem:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla "ISTRAIL” SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   ”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Okres realizacji projektu 01/08/2020

Okres realizacji projektu  29/10/2020

Dofinansowanie projektu z EFRR :  390 454,95 PLN (100%)

 

Informujemy, iż firma Istrail otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Wprowadzenie  wyniku prac badawczych w zakresie uniwersalnego systemu służącego m.in. do wyrównywania  gruntu, odśnieżania i zrywania lodu, przeznaczonego do adaptacji na pojazdach ciężarowych o DCM powyżej 3,5 t  w ramach poddziałania 3.2.1 badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

 Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Istrail  poprzez wdrożenie wyników  prac badawczo- rozwojowych w zakresie innowacyjnego rozwiązania usprawniającego transport oraz umożliwiającego lepsze wykorzystanie środków transportu.

W wyniku realizacji projektu do produkcji zostanie wdrożony uniwersalny  system służący m.in. do wyrównywania  gruntu, odśnieżania i zrywania lodu, przeznaczonego do adaptacji na pojazdach ciężarowych o DCM powyżej 3,5 t.

Informacja o projekcie


Projekt realizowany w okresie 01.01.2019-31.12.2020.

Wartość projektu: 9 224 648,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 455 151,89 zł

 

 

 

 


- ZAPYTANIA OFERTOWE -

- WYNIKI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH -

 

 

 

Informujemy, iż firma Istrail otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie na zlecenie firmy Istrail Sp. z o.o. koncepcji innowacyjnego produktu tj. uniwersalnego systemu służącego m.in. do wyrównywania gruntu, odśnieżania i zrywania lodu, przeznaczonego do adaptacji na pojazdach ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t wraz z budową prototypu produktu”.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 i realizowany jest w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie przez jednostkę naukową na zlecenie firmy Istrail Sp. z o.o. prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem koncepcji udoskonalonego produktu, w efekcie czego możliwe będzie rozpoczęcie produkcji seryjnej oraz wprowadzenie na rynek nowatorskiego uniwersalnego systemu służącego m.in. do wyrównywania gruntu, odśnieżania i zrywania lodu, przeznaczonego do adaptacji na pojazdach ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t. Produkt będzie charakteryzował się innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki zastosowaniu których, będzie stanowił nowość na polskim rynku.

 

W efekcie realizacji projektu powstanie udoskonalony produkt (innowacja produktowa), posiadający następujące cechy:
- konstrukcja ze stali Strenx, gwarantująca produkt o wyższej wytrzymałości, lżejszy i bardziej proekologiczny, wpływający na mniejszą energochłonność (mniejsze zużycie paliwa)
- możliwość montowania na ramach łamanych pojazdów (uniwersalność mocowań)
- elementy ścierne lemiesza wyposażone w obszary o zwiększonej twardości (niższe koszta eksploatacyjne, mniejsza pracochłonność procesów)
- intuicyjny system sterowania, zwiększający bezpieczeństwo pracy.

 

Zamierzeniem Wnioskodawcy jest rozpoczęcie produkcji systemów na bazie uzyskanych, w ramach projektu, wyników prac B+R. Przeprowadzone analizy potwierdzają zapotrzebowanie rynkowe na urządzenie  i spodziewane jest osiągnięcie rynkowego sukcesu po wdrożeniu produktu na rynek. Tym samym firma umocni swoją pozycję względem konkurencji, co wpłynie na zwiększenie rozpoznawalności marki Istrail oraz na wzrost przychodów z działalności.


Projekt realizowany w okresie 01.01.2017-31.12.2017

 

Wartość  wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 400.000 zł, z czego dofinansowanie stanowi 70% wydatków kwalifikowanych projektu tj. 280.000 zł.

 

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej istrail.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i chcemy zadbać o Państwa prawa i prywatność.

Dlatego realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISTRAIL Sp. z o.o. ul. PTTK 56, 87-400 Golub-Dobrzyń. Szczegółowe informacje odnośnie charakteru i celów przetwarzania danych, a także praw przysługujących osobom fizycznym, znajdziecie Państwo w zakładce RODO

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.