RODO

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM W ISTRAIL SP. Z O.O.

 1. Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019, poz. 1040 z późn. zm.) w Istrail sp. z o.o. stosuje się szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy, w tym terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny).
 2. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego i przetwarzania zarejestrowanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO[1]) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia;
 3. Wizerunek osób fizycznych (pracowników, klientów, odbiorców towaru, osób postronnych) utrwalony przy pomocy zapisu wizyjnego nie stanowi danych biometrycznych w rozumieniu art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), gdyż Administrator nie dysponuje narzędziami i metodami technicznymi umożliwiającymi identyfikację tych osób z wykorzystaniem ich cech poprzez automatyczną analizę obrazu.
 4. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych możliwy pod adresem mailowym rodo@istrail.pl
 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i chcemy zadbać o Wasze prawa i prywatność.

Dlatego realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ISTRAIL Sp. z o.o.
z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. PTTK 56, 87-100 Golub-Dobrzyń, jako Administrator danych osobowych przedstawia informacje dotyczące realizowanych procesów przetwarzania danych:

Po co nam Państwa dane?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb realizacji minimum jednego
z poniższych celów:

 1. realizacją zawartych umów lub wykonywaniem czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w sytuacji, gdy jako kontrahent będziecie państwo stroną umowy, np. składanie i realizacja zamówień oraz ich rozliczenie, odpowiedzi na pytania dotyczące oferty, ustalenie warunków współpracy, obsługi kupna-sprzedaży czy też reklamacji.
 2. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dla potrzeb rozliczenia z urzędem skarbowym, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy,
 3. realizacją prawnie usprawiedliwionych celów Spółki jako administratora danych
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. do celów kontaktowych, w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia analiz statystycznych,
 4. w celach związanych z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. a RODO) –
  w zależności od tego czego zgoda dotyczyła, np. zapisywania danych w plikach cookies.

W części tych procesów pełnimy rolę podmiotu przetwarzającego bowiem wykonanie usług lub towarów zlecone zostało nam przez oddziały ISTRAIL w Norwegii i Szwecji. Jeśli jesteś osobą fizyczną będącą aktualnym lub byłym klientem ISTRAIL AS z siedzibą w Nordre Kullerød 17, 3241 Sandefjord, oraz ISTRAIL AB z siedzibą w Szwecji. - Aleby 14, 686 91 Sunne to od nich pozyskaliśmy twoje dane w zakresie niezbędnym do wykonania zamówionego towaru.

Kto będzie lub może być odbiorcą Państwa danych?

 1. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, lub w zakresie wynikającym z zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, których Spółka jest stroną.
 2. ISTRAIL Sp. z o.o. jako administrator lub procesor nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane w wersji papierowej – np. te zawarte
w formularzach, które złożyliście lub umowach, które zawarliśmy a także dokumentach stanowiących podstawę rozliczenia umów. Do przetwarzania wykorzystujemy również systemy informatyczne, które wspierają realizację naszych celów (w tym pocztę elektroniczną, elektroniczne formularze kontaktowe). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają jednak zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Jak długo będziemy Państwa dane przetwarzać?

Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane. Następnie, w zależności od podstawy prawnej
i celu zebrania:

 1. w razie uzyskania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Spółka przetwarzać będzie Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody,
 2. jeśli był/była Pan/Pani naszym klientem lub kontrahentem (stroną umowy) będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do:

-rozliczenia usługi/umowy oraz w terminach wynikających z prawa podatkowego dotyczących okresu przechowywania między innymi dowodów księgowych,

- dochodzenia przez ISTRAIL Sp. z o.o. ewentualnych roszczeń (zgodnie
z terminami wynikającymi z Kodeksu cywilnego).

Jakie prawa ma osoba, której dane przetwarzamy?

Zgodnie z RODO posiada Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są one nieaktualne lub niekompletne,
 3. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 4. ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych sytuacjach, np. jeśli przetwarzanie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Spółki do celów marketingu bezpośredniego,
 6. prawo do przeniesienia danych w określonych sytuacjach (o ile jest to technicznie możliwe) przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana / Pani zgody,
 7. prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania.

Czy i kiedy musicie podać nam Państwo swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie w większości przypadków dobrowolne ale będzie warunkiem zawarcia i realizacji umów.

Jak i gdzie uzyskać dokładniejsze informacje o Państwa prawach i danych, które przetwarzamy?

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje odnośnie Twoich danych osobowych przetwarzanych przez ISTRAIL Sp. z o.o. możesz kontaktować się w tej sprawie pod adresem mailowym rodo@istrail.pl

 

- WZÓR OGÓLNEJ KLAUZULI ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH -

- WZÓR POŚREDNIEJ KLAUZULI INFORMACYJNEJ -


 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej istrail.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i chcemy zadbać o Państwa prawa i prywatność.

Dlatego realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISTRAIL Sp. z o.o. ul. PTTK 56, 87-400 Golub-Dobrzyń. Szczegółowe informacje odnośnie charakteru i celów przetwarzania danych, a także praw przysługujących osobom fizycznym, znajdziecie Państwo w zakładce RODO

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.