REKRUTACJA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ISTRAIL Sp. z o.o.  z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 56, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, że:

  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się
    z nami pod adresem rodo@istrail.pl
  2. Celem przetwarzania danych jest ocena złożonych aplikacji zmierzająca do przygotowania i ewentualnego zawarcia umowy, oraz prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania będzie więc art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO a jeśli wyrazisz zgodę na wzięcie pod uwagę twojej aplikacji przy kolejnych rekrutacjach to przetwarzanie następować będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Podstawę zakresu zbieranych danych stanowi art. 221 § 1 i 2 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz .U. 2019 poz. 730) lub inny przepis prawa w przypadku danych szczególnych kategorii (art. 9 ust. 2 lit. b RODO). Jeśli w ramach aplikacji przekazane zostaną inne dane niż przewidziane kodeksie pracy (np. zdjęcia, informacja
o zainteresowaniach), podstawę przetwarzania stanowić będzie zgoda wyrażona poprzez działanie – a więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku gdy przekażesz w CV dane szczególnie chronione, mimo, że o to nie prosiliśmy, to potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody (pisemnej) – na podstawie  art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  1. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w zakresie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
  2. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do procesu bieżącej rekrutacji i ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (do 1 m-ca po jej zakończeniu) lub,

- w przypadku wyrażenia zgody* na ponowne wykorzystanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 m-cy, lub

- do chwili odwołania udzielonej zgody (jeśli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda – np. na przetwarzanie innego niż określony w art. 221 kodeksu pracy zakresu danych)

  1. ISTRAIL Sp. z o.o. jako administrator (danych) nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  3. Podanie danych przez kandydatów do pracy jest dobrowolne ale konieczne do realizacji podstawowego celu, w jakim zostały zebrane – przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  4. Masz prawo do:

a) żądania od administratora (danych) dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),

b) z zastrzeżeniem przepisów prawa, w określonych sytuacjach może przysługiwać prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeśli była ona podstawą prawną przetwarzania).

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji oraz przekazane bez podstawy prawnej dane szczególnych kategorii będą niezwłocznie niszczone lub odsyłane, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

Zgłoszenia proszę kierować na adres rekrutacje@istrail.pl

Przesyłając dokumenty aplikacyjne na ww. adres oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. rekrutacji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie

Poland

ISTRAIL Sp. z o.o.


ul. PTTK 56
87-400 Golub-Dobrzyń, POLSKA

tel. +48 56 682 12 65

istrail@istrail.pl

NIP: 4660282231
REGON: 911340481

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000185079

Sąd Rejonowy w Toruniu,
 

Przesyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

Norway

ISTRAIL  AS

Nordre Kullerød 17
3241 Sandefjord

tel. +47 35 94 87 50

istrail@istrail.com

Przesyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

Sweden

ISTRAIL  AB

Wåhlstedtsväg 2
685 33 Torsby

tel. +46 732 091 766

 istrailab@istrail.com

Przesyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej istrail.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i chcemy zadbać o Państwa prawa i prywatność.

Dlatego realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISTRAIL Sp. z o.o. ul. PTTK 56, 87-400 Golub-Dobrzyń. Szczegółowe informacje odnośnie charakteru i celów przetwarzania danych, a także praw przysługujących osobom fizycznym, znajdziecie Państwo w zakładce RODO

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.